Användarvillkor

Villkor och bestämmelser

Dessa villkor reglerar din tillgång till och användning av allt innehåll, alla produkter och tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen som drivs av (“vi”, “oss” eller “vår”) (“tjänsten”).

Genom att använda vår tjänst godkänner du alla villkor som finns här, liksom alla andra driftsregler och policyer som publiceras och publiceras av oss från tid till annan, utan ändringar.

Läs igenom avtalet noggrant innan du använder vår tjänst. Genom att få tillgång till eller använda någon del av våra tjänster samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner någon del av detta avtal får du inte använda våra tjänster.

Immateriella rättigheter

Vi överlåter inte till dig någon immateriell egendom som ägs av oss eller någon tredje part och alla rättigheter, titlar och intressen i och till sådan egendom kommer att förbli (mellan parterna) enbart hos oss och våra licensgivare.

Tjänster från tredje part

Du kan använda tjänster, produkter, programvara, funktioner eller applikationer från tredje part som utvecklats av tredje part (“tjänster från tredje part”) i samband med din användning av tjänsterna.

Om du använder tjänster från tredje part förstår du att:

Du använder tjänsterna från tredje part på egen risk och vi är inte ansvariga för webbplatser från tredje part eller tjänster från tredje part.
Du bekräftar och godkänner att vi inte är ansvariga för skador eller förluster som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.
Konton

Om du måste ha ett konto för att kunna använda någon del av våra tjänster, samtycker du genom att registrera dig för ett konto till att förse oss med fullständig och korrekt information.

Du är ensam ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Du är ansvarig för att hålla din kontoinformation uppdaterad och för att upprätthålla säkerheten för ditt lösenord.

Du är ansvarig för att upprätthålla säkerheten för det konto du använder för att få tillgång till tjänsten. Dela eller missbruka inte dina inloggningsuppgifter. Du måste omedelbart meddela oss om ditt konto används på ett obehörigt sätt eller om du får kännedom om något annat brott mot säkerheten.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller stänga av din tillgång till alla eller delar av tjänsterna när som helst, med eller utan orsak, med eller utan förvarning, med omedelbar verkan.

Om du vill säga upp avtalet eller ditt konto kan du helt enkelt sluta använda våra tjänster.

Alla bestämmelser i avtalet som till sin natur bör överleva uppsägning kommer att överleva uppsägning, inklusive, men inte begränsat till, bestämmelser som rör äganderätt, friskrivning av garantier, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

Begränsning av ansvar

Våra tjänster tillhandahålls i befintligt skick och enligt tillgänglighet. och dess leverantörer och licensgivare frånsäger sig härmed alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke överträdelse. Varken företaget eller dess leverantörer och licensgivare garanterar att våra tjänster kommer att vara felfria eller att tillgången till dem kommer att vara oavbruten. Du är medveten om att all nedladdning eller annat erhållande av innehåll eller tjänster från våra tjänster sker på eget gottfinnande och på egen risk.

Behörighet och tillämplig lag

Om inte annat föreskrivs i tillämplig lag ska avtalet och all åtkomst till eller användning av våra tjänster regleras av .

För alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med avtalet och all åtkomst till eller användning av våra tjänster ska jurisdiktionen ligga i de statliga och federala domstolarna i .

Ändringar

förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, ändra eller komplettera dessa villkor.

Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom att publicera ändringarna på vår webbplats eller genom att skicka dig ett e-postmeddelande eller annat meddelande innan ändringarna träder i kraft. Meddelandet ska ange en rimlig tidsperiod efter vilken de nya villkoren träder i kraft.

Om du inte samtycker till våra ändringar måste du sluta använda våra tjänster inom den angivna tidsperioden eller när ändringarna träder i kraft.

Din fortsatta användning av våra tjänster kommer då att omfattas av de nya villkoren.